Zilveren Kruis

RESTAURANT ZILVEREN KRUIS TE NOORDWIJK 

Het restaurant in Noordwijk werd gebouwd met kleine portaalspanten die vanuit een centrale ring naar buiten liepen. De stabiliteit werd verkregen door stijve wanden op diverse plaatsen aan te brengen. De spatkrachten werden opgenomen door een stalen ring, die de bovenkant van de kolommen koppelde. Hoewel de kolommen oorspronkelijk aan beide uiteinden scharnierend waren gedacht, bleek dat koppeling aan de dakliggers noodzakelijk was om de doorbuiging van deze liggers binnen aanvaardbare grenzen te houden. Het momentoverbrengende vermogen van de Ligno-Force® verbinding bracht uitkomst.