De Wenning

Ecologisch Bezoekerscentrum De Wenning te Orvelte (Dr)

In het ontwerp voor het ecologisch centrum De Wenning, door DAAD Architecten te Borger, stond het milieu centraal. Vanuit dit oogpunt werden vele natuurlijke, duurzame en milieuvriendelijke materialen toegepast. Het dak werd bekleed met een sedum vegetatie, die als waterbuffer dienst zou doen, hetgeen een grote dakbelasting tot gevolg had. Natuurlijk werd gekozen voor een houten draagconstructie. Echter, al snel bleek dat deze dakbelasting leidde tot grote spantafmetingen. Door de kolommen te verbinden aan de dakliggers middels een moment overbrengende Ligno-Force® verbinding kon met aanvaardbare balkafmetingen worden volstaan. Voor het gelamineerd hout kon lokaal gewonnen Lariks worden gebruikt.

Adviesbureau Lüning te Doetinchem tekende voor de berekening van deze spanten. Terug kijkend verteld Emil Lüning dat hij voor de eerste keer een houtconstructie uit kon rekenen als ware het een staalconstructie. Immers, hij hoefde geen rekening te houden met een onbekende speling in de verbinding. Als bijzonderheid kan niet onvermeld blijven dat de kolom-ligger verbinding tot stand werd gebracht met maar twee buizen van 35 mm. Door prefabricage van de spanten verliep de montage wederom snel en soepel. Een mooi voorbeeld van een combinatie van houtconstructie en houtskeletbouw waarbij er diverse houtverwerkings- en houtbewerkingstechnieken zijn verwerkt in dit project. Prefab fabricage en duurzaamheid zijn ook hier sleutelwoorden.

download Project blad ´de Wenning´