Colofon en Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Copyright Lignostone.
Heeft u vragen over het gebruik van de website, neem dan contact met ons op.
Webdesign en techniek door WebFactor BV.

Indien U zich toegang verschaft tot enig deel van de website van Lignostone, wordt U geacht van het hiernavolgende kennis te hebben genomen en zijn de volgende bepalingen van toepassing.
De website van Lignostone is uitsluitend bedoeld voor informatievoorziening richting onze doelgroepen. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op deze website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Lignostone geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. Lignostone aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik en het bezoeken van deze site of schade ontstaan door het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.
Lignostone kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het feit dat deze website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Ondanks het streven van Lignostone om de website continu toegankelijk te maken kan deze website tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Indien U via onze website naar websites of bronnen van andere organisaties of bedrijven gaat, wijst Lignostone U erop dat deze zijn samengesteld door andere zelfstandig opererende organisaties en dat Lignostone niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van informatie te vinden op deze websites en bronnen. Lignostone geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.